szkoła

amnesty

 orkiestra

getfile.php

 

statystyka

Użytkowników : 6
Artykułów : 52
Zakładki : 6
Odsłon : 230958

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie
STATUT - Podstawowe informacje o szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
czwartek, 04 sierpnia 2011 00:00
Spis treści
STATUT
Podstawowe informacje o szkole
Cele i zadania szkoły
Organy szkoły i ich kompetencje
Zasady współdziałania organów szkoły
Organizacja szkoły
Biblioteka
Świetlica szkolna i stołówka
Baza szkoły
Obowiazek szkolny
Prawa i obowiązki ucznia
Nagrody i kary
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 2

1. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku jest placówką publiczną powołaną z dniem 1.09.1999 r. , w skład której wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 2;

1) Szkoła Podstawowa Nr 3 jest sześcioletnią szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian. Sześcioletni okres nauki w szkole podstawowej poprzedza rok nauki w oddziale zerowym;

2) Gimnazjum Nr 2 jest trzyletnim gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzaminy dające możliwość dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.

2. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza ma swoją siedzibę w Drezdenku przy ul. Portowej 1.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko, a sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty Kurator Oświaty.

4. Cykl kształcenia w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku obejmuje:

1) 1 rok w oddziale zerowym,

1) 6 lat nauki w Szkole Podstawowej Nr 3,

2) 3 lata nauki w Gimnazjum Nr 2.

§ 3

1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku został określony w Uchwale Rady Miejskiej nr VII/56/99 z dnia 27.02.1999r. Obwód obejmuje:

1) miasto Drezdenko: ul. Długa, Dworcowa, Krótka, Niepodległości, Oś. Leśne, Piaskowa, Plac Sportowy, Podgórna, Portowa, Strzelecka, Rzemieślnicza, 29-go Stycznia, 1-go Maja.

2) wsie: Klesno, Kosin, Kosinek, Lubiewo, Zagórze.

2. Obwód Gimnazjum nr 2 w Drezdenku został określony w Uchwale Rady Miejskiej nr VII/46/99 z dnia 27.02.1999r. Obwód obejmuje:

1) miasto Drezdenko: ul. Długa, Dworcowa, Krótka, Niepodległości, OŚ. Leśne, Piaskowa, Plac Sportowy, Podgórna, Portowa, Strzelecka, Rzemieślnicza, 29-go Stycznia, 1-go Maja.

2) wsie: Bagniewo, Drawiny, Gościm, Grotów, Klesno, Kosinek, Kosin, Lubiaków, Lubiewo, Osów, Przeborowo, Hutniki, Lipowo, Rąpin, Stare Bielice, Trzebicz, Trzebicz Młyn, Trzebicz Nowy, Zagórze, Zielątkowo.

§ 4

1. Szkoła ma sztandar i hymn.

2. Tekst hymnu określa załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, pod warunkiem składania egzaminu klasyfikacyjnego według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

1. Zasady wydawania świadectw, duplikatów i innych druków szkolnych, dokonywanie sprostowań oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

2. Wzory obowiązujących świadectw i innych druków szkolnych określają odrębne przepisy.

§ 8

1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne.Poprawiony: piątek, 19 sierpnia 2011 08:26
 
 
 
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza Drezdenko; autor i administrator: Sylwia M. Teresiak
Joomla templates provided by Web Hosting Art