szkoła

amnesty

 orkiestra

getfile.php

 

statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 55
Zakładki : 6
Odsłon : 307397

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie
KONKURSY
konkurs mój las PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
wtorek, 19 sierpnia 2014 00:00

MÓJ LAS – KONKURS DLA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

Regulamin

I Postanowienia ogólne:

 1. 1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie plastycznym, fotograficznym i poetyckim „Mój las”.
 2. 2.Organizatorami Konkursu są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Smolarz we współpracy z Zespołem Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku, zwani dalej wspólnie Organizatorem.
 3. 3.Szczegóły Konkursu dostępne są na stronach internetowych Organizatora: www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl; www.zs-drezdenko.org.pl sp1drezdenko.idsl.pl
 4. 4.Celem Konkursu jest:
 • kształtowanie wśród społeczeństwa świadomości znaczenia lasów dla człowieka i środowiska;
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad racjonalnej gospodarki leśnej;
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości zagrożeń jakie dla fauny i flory lasów niosą ogień oraz zaśmiecanie lasów;
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody;
 • rozwijanie umiejętności twórczych – literackich, fotograficznych
  i plastycznych oraz ich prezentacja;
 • szerzenie w społeczeństwie wiedzy o znaczeniu łowiectwa w gospodarce człowieka i ochronie przyrody;
 • utrwalenie wiedzy na temat fauny i flory charakterystycznej dla obszaru gminy Drezdenko;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.

 

 1. 5.Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z placówek szkolnych utrzymujących stałą współpracę z Nadleśnictwem Smolarz (wykaz placówek – zał. 1).
 2. 6.Tematyka konkursu dotyczy: znaczenia lasów i łowiectwa dla człowieka
  i środowiska oraz sposobów ochrony lasu przed zagrożeniami.

 

7. Przedmiot Konkursu podzielony został na 6 kategorii:

Kategoria 1. – PRZEDSZKOLA – PRACA PLASTYCZNA

1.1. Przedmiotem Konkursu, w kategorii 1. PRZEDSZKOLA – PRACA PLASTYCZNA, jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „Las moich marzeń”.

1.2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką z wyjątkiem form przestrzennych w formacie A4 lub A3.

1.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Przedszkola, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy). 

1.4. Przedszkole, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl.

 

Kategoria 2. – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III –  PRACA PLASTYCZNA

 

2.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 2. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III –  PRACA PLASTYCZNA jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „Ogień wrogiem lasu”.

2.2. Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, z wyłączeniem form przestrzennych w formacie A3.

2.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy). 


2.4.
Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

Kategoria 3A – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI – PRACA PLASTYCZNA

 

3A.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 3A SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI – PRACA PLASTYCZNA jest praca plastyczna  nawiązująca do hasła „Leśnik gospodarzem lasu”.

3A.2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną (forma płaska) w formacie A3.

3A.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy).  

3A.4. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

 

Kategoria 3B – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI WIERSZ

 

3B.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 3B SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI – WIERSZ  jest utwór poetycki na temat: „Las i jego znaczenie dla ludzi”.

 

3B.2. Utwór poetycki bez ograniczeń w typie i budowie.

 

3B.3. Wydruk wiersza należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, trzeba podać wiek autora pracy oraz nazwę Szkoły podstawowej, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy.

3B.4. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

Kategoria 4A – MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA  – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 

4A.1.Przedmiotem Konkursu w kategorii 4A – MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA  – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA jest prezentacja multimedialna na temat: „Leśnictwo i łowiectwo jako formy ochrony przyrody”.

4A.2. Prezentacja multimedialna składająca się z 8 - 10 slajdów.

4A.3. Prezentacja multimedialna na nośniku DVD-R  musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy.

 

4A.4. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

Kategoria 4B – MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA  – FOTOGRAFIA

4B.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 4B – MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA  – FOTOGRAFIA jest praca fotograficzna nawiązująca do hasła Leśne pejzaże”.

4B.2. Uczestnik Konkursu może dostarczyć na Konkurs maksymalnie 3 samodzielnie wykonane fotografie, o rozdzielczości minimalnej 300 dpi,   wywołane w formacie nie mniejszym niż A4.

4B.3. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

4B.4. Praca fotograficzna  musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy). 

 

4B.5. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

 

 

 

II. Pozostałe informacje:

 

 1. 1.Konkurs trwa od 24.06.2016 r. do 19.09.2016 r.
 2. 2.Prace konkursowe należy dostarczyć do Nadleśnictwa Smolarz (Klesno 3, 66-530 Drezdenko) w nieprzekraczalnym terminie do 19.09.2016r. wraz z listą zbiorczą uczestników.
 3. 3.Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. 4.Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa powołprzez Nadleśniczego Nadleśnictwa Smolarz, Pana Andrzeja Jeżyka.
 5. 5.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl  do dnia 26.09.2016r.
 6. 6.Prace konkursowe mogą być wykorzystane we wszelkich publikacjach promocyjno-informacyjnych firmowanych przez Organizatora.
 7. 7.Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. a.Pomysł na przedstawienie tematu Konkursu (w tym oryginalność),
  2. b.Jakość i staranność wykonania pracy,
  3. c.Zgodność przedstawionych treści z hasłem Konkursu.
 8. 8.Zwycięzcy konkursu powiadomieni zostaną przez Organizatora
  o wygranej i otrzymają nagrody (termin i miejsce określone w terminie późniejszym).

 

III. Nagrody

 

 1. 1.Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy uznania – dyplomy rozesłane zostaną do szkół, z których napłyną prace konkursowe.
 2. 2.Laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody w każdej z kategorii konkursu przyznane zostaną cenne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień oraz nagród dodatkowych.

 

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
  ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
  z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 2. 2.Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
  z wymienioną ustawą.
 3. 3.Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
  w konkursie.
 4. 4.Dane osobowe uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie (imię
  i nazwisko, szkoła, imię i nazwisko opiekuna) zostaną opublikowane
  na stronach internetowych Organizatora.
 5. 5.W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor pracy.
 6. 6.Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie wyrażają zgodę
  na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora Konkursu ich prac.
 7. 7.Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca przekazanych prac.
 8. 8.Dane kontaktowe Organizatora:

 

Nadleśnictwo Smolarz

Klesno 3

66-530 Drezdenko

Tel. 95-7620563

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl/ 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Rakoczy.

 

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku

ul. Portowa 1

66-530 Drezdenko

Tel. 95-7620952

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.zs-drezdenko.org.pl/ (zakładka KONKURSY)

Osoba do kontaktu: Alicja Graś

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku

ul. Szkolna 11

66-530 Drezdenko
Tel. 95-7620360

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://sp1drezdenko.idsl.pl/

Osoba do kontaktu: Magdalena Weissberg-Wojas

 

                                                                        

Poprawiony: niedziela, 19 czerwca 2016 06:27
 
 
 
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza Drezdenko; autor i administrator: Sylwia M. Teresiak
Joomla templates provided by Web Hosting Art