szkoła

amnesty

 orkiestra

getfile.php

 

statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 48
Zakładki : 6
Odsłon : 176517

SnowFalling

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie
KONKURSY
internet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
piątek, 13 lutego 2015 00:00

 

Regulamin

I Powiatowego Konkursu „Bezpieczny Internet" dla uczniów gimnazjum Powiatu strzelecko - drezdeneckiego w roku szkolnym 2014/2015

 

1.ORGANIZATOR

-    organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku, przy współpracy Komisariatu Komendy Powiatowej Policji w Drezdenku.  Honorowy patronat sprawuje Burmistrz Miasta Drezdenka.

 

 2. ODBIORCY KONKURSU

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum z terenu Powiatu strzelecko - drezdeneckiego.

 

3. CELE KONKURSU

-   propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,

-   profilaktyka zachowań  ryzykownych dzieci i młodzieży związanych z korzystaniem z Internetu,

-   motywowanie społeczności szkolnych do angażowania się w inicjatywy społeczne propagujące bezpieczeństwo w sieci,

-   upowszechnianie programów realizowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci,

-   uświadomienie potrzeby współpracy pomiędzy społecznością szkolną a Policją.

 

4. USTALENIA OGÓLNE

-  udział w konkursie jest dobrowolny, w etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem,

-  każda szkoła typuje dwóch uczniów dowolnie obraną metodą eliminacji wewnątrzszkolnych wraz z opiekunem,

-  szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefoniczną na numer 957620149.

-  zgłoszenie należy przesłać w terminie do 15 marca 2015 roku.

 

5. PRZEBIEG KONKURSU

-    narzędziem konkursowym jest test oparty na literaturze podanej w regulaminie konkursu,

- test będzie posiadał jedno pytanie otwarte, które będzie brane pod uwagę w przypadku dogrywki,

-  prace uczniów są kodowane, uczeń przed wejściem do sali losuje kod, który jest zarazem numerem jego miejsca i wpisuje go w wyznaczonym miejscu na teście. Kod ten wpisuje również wraz z danymi osobowymi na metryczce. Metryczki z danymi osobowymi i kodem zostaną zebrane przez członka komisji i umieszczone w kopercie. Rozkodowanie prac nastąpi po poprawieniu testów konkursowych,

-     nad prawidłowym przebiegiem konkursu, oceną prac konkursowych będzie czuwała trzyosobowa komisja w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i Komendy Policji w Drezdenku.

-     dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe,

-     wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki.

 

6. WYKAZ LITERATURY STANOWIĄCEJ POMOC DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW

  1. 1.Lenardon, John (© 2007). Zagrożenia w Internecie. Chroń swoje dziecko. Niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. Gliwice: Wyd. Helion, 197 [3] ss.
  2. 2.Schetyna, Eric [et.al] (2002/10). Bezpieczeństwo w sieci. Gliwice: Wyd. Helion, 440 ss.
  3. 3.Szuma, Łukasz (2010). Facebook. Daj się poznać. Gliwice: Wyd. Helion, 226 ss.
    1. 4.Zalewski, Michał (2012) Splątana sieć. Przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji WWW. Gliwice: Wyd. Helion, 360 ss.
    2. 5.Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół (wyd. 2 poprawione) [Dok. elektr.] (2010). http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/poradnik-jak_reagowac_na_cyberprzemoc.pdf

[odczyt: 2015.01.11].

6.    Znajomość    serwisów    internetowych    przedstawiających    problem    cyberprzemocy
oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie:

www.dzieckowsieci.fdn.pl

www.saferinternet.pl

www.helpline.org.pl

www.dyzurnet.pl

www.sieciaki.pl

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 07:44
 
niepodległa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
poniedziałek, 06 października 2014 00:00

 

KONKURS PLASTYCZNY „NIEPODLEGŁOŚĆ W OCZACH DZIECKA”

CELE KONKURSU:

1. zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,
2. przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,
3. kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,
4. ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

W tegorocznej edycji konkursu chcemy przypomnieć różne okoliczności obchodów Święta Niepodległości w Polsce od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez II wojnę światową, lata powojenne, okres PRL-u, czas stanu wojennego, aż do roku 1989.

Kategoria dla uczniów przedszkoli i klas 0-III i IV-VI SP – praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka.

Format: A3, technika dowolna płaska – może być kolaż

Uwaga: Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie kl. 0-III, uczniowie klas IV-VI. Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.

Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 95-7620952

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Można namalować, jak w szkole mają miejsce obchody Święta Niepodległości – jest uroczysta akademia na tle flagi i godła, ubrane na galowo dzieci mają małe chorągiewki biało – czerwone; jak jest np. defilada, przemarsz wojsk, albo składane są kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Wpiszcie sobie w Google „Obchody Święta Niepodległości” i zaznaczcie grafika, wtedy jakieś ciekawe ilustracje się ukażą, na których można się wzorować.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYC DO p. ALICJI GRAŚ DO PIĄTKU, 10.10.2014r. 

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2014 19:05
 
transplantacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
wtorek, 19 sierpnia 2014 00:00

KONKURS PLASTYCZNY „TRANSPLANTACJA? JEST OK!”

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Kategorie konkursowe:

Kategoria nr 1: Oświadczenie woli – zaprojektowanie awersu druku oświadczenia woli. Dopuszczalny format – nie większy niż A4.

Kategoria nr 2 : Komiks  - czyli  krótka historia promująca  idee transplantacji w formie komiksu. Dopuszczalny format – nie większy niż A5.

 

Cel konkursu

ü Aktywizacja twórczych postaw lubuskiej młodzieży gimnazjalnej poprzez prezentowanie i honorowanie jej dokonań

ü Propagowanie wśród młodych Lubuszan idei transplantacji

ü Wyłonienie zwycięskich prac, które będą stanowić element graficzny oświadczeń woli,  kalendarzy na 2015 rok oraz ulotek.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ                        do p. Alicji Graś do dnia 30.10.2014 r.

SUPER NAGRODY CZEKAJĄ!!!

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2014 19:07
 
fotomontaz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
czwartek, 27 lutego 2014 11:14

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Fotomontaż cyfrowy
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie
Ul Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lubin
Woj. Dolnośląskie
Tel. 076 847 86 64
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.mdk-lubin.pl
Cele konkursu:
 stworzenie możliwości prezentacji prac uzdolnionej młodzieży,
 upowszechnianie inicjatyw twórczych,
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami
fotograficznymi,
 rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz studentów, ich
wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,
 Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa,
 Zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze strony natury
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów
 Każdy uczestnik powinien przesłać na adres MDK
1 pracę indywidualną
( która stworzona jest z zastosowaniem programów graficznych – jednak
każdy element zdjęcia wykonany jest przez uczestnika samodzielnie)
 Format prac:

Praca nie powinna być mniejsza od formatu 20 x 30. Prosimy o dostarczenie prac
w formie wywołanych zdjęć oraz w formie elektronicznej (na płycie) w maksymalnej
możliwej dla danego aparatu rozdzielczości.
 Liczba prac:
każdą placówkę prosimy o wybranie max 25 najlepszych prac. Prace należy opatrzyć
kartą informacyjną zawierającą: pieczęć placówki, imię i nazwisko oraz wiek autora,
adres placówki (z numerem telefonu), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) pod
kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczy , że praca została wykonana
samodzielnie!
 Prace należy dostarczyć na w/w adres organizatora.
Informacje ogólne:
1. Kategorie wiekowe:
 Kat. gimnazjum Kat. liceum
 Kat. Studenci
Informacje dodatkowe:
 Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 Werdykt jury jest niepodważalny
 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz wyeksponowane na
wystawie pokonkursowej.
 Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków
określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
 Dostarczając pracę na konkurs uczestnik:
- wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami
bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.
 Sponsorem nagród w konkursie jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie
 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu.
Terminy:
 Dostarczania prac: do 15 kwietnia 2015
 Termin rozstrzygnięcia konkursu
 Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród
pojawi się na stronie internetowej MDK – www.mdk-lubin.pl

 Prace należy skłądać do 10 kwietnia do Pani Sylwii M. TeresiakPoprawiony: wtorek, 07 października 2014 06:35
 
konkursy nowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia M. Teresiak   
czwartek, 27 lutego 2014 07:29

UWAGA! KONKURSY!!!

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA SIŁA TO RODZINA” dla uczniów klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest edukacja dzieci w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. Format A4, technika dowolna płaska. Termin: do 10 XII 2014 r. Prace należy oddać p. Alicji Graś.

KONKURS PLASTYCZNY „MUZYKA W SZROŚCI” dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów; kategorie wiekowe: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELILUB SZAROŚCI, UŻYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ!

Technika:

-rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem

, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel -powinien być utrwalony),

-malarstwo,

-grafika (warsztatowa, komputerowa),

-fotografia,

-collage. Format: A4, A3, A2, A1

-prosimy nie oprawiać rysunków,

-prosimy nie rolować (zwijać) rysunków.

Muzyka jest dźwiękiem. Towarzyszy nam w życiu codziennym i przy szczególnych okazjach, świętach państwowych i rodzinnych. Muzykę słyszymy wszędzie: w kawiarni, w domu, w filharmonii, w cyrku, w dyskotece, na prywatce, na urodzinach, w autobusie – gdy jedziemy z domu do pracy lub szkoły, w lesie – gdy ptaki śpiewają i szumią drzewa. Muzyka wybrzmiewa z radia, magnetofonu, i-phona, mp3, w mieście i na wsi. Jest nieodłącznym aspektem naszego bytu. Nie wyobrażamy sobie świata bez dźwięków, a wielu z nas także tego przedstawionego na kartce papieru lub powierzchni płótna. Wielu artystów tworzyło i tworzy swoje dzieła pod wpływem muzyki. Spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętą muzyką posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli. Stwórzcie w ten sposób „obraz muzyki w szarości”. Tegoroczny konkurs, tak jak jego poprzednie edycje, jest popularyzacją technik monochromatycznych.

Termin: Prace należy złożyć u p. Alicji Graś w terminie do 01 III 2015 r.

 

KONKURS PLASTYCZNY „APETYT NA ZDROWIE” dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III i 4-6. Celem Konkursu jest promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, oraz promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia; propagowanie i pogłębianie wiedzy nt. zasad prawidłowego żywienia, wzbudzanie zainteresowania tradycyjną kuchnią regionalną oraz promowanie produktów żywnościowych specyficznych dla całego regionu lubuskiego. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie.), w formacie A4 lub A3, sporządzoną w układzie poziomym lub pionowym, na materiale typu brystol. Prace należy dostarczyć do p. Alicji Graś w terminie do 9 XII 2015 r.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI „TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ” dla uczniów gimnazjum – warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu formatu A3 w dowolnej technice plastycznej (np. akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane) na jeden z poniższych tematów:

1) Czysty świat- stop śmieciom

2) Woda- źródło życia

3) Świat bez głodu.

Prace należy dostarczyć do p. Alicji Graś w terminie do 8 XII 2014 r.

 

 

Poprawiony: wtorek, 02 grudnia 2014 12:12
 
Więcej artykułów…
Strona 1 z 2
 
 
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza Drezdenko; autor i administrator: Sylwia M. Teresiak
Joomla templates provided by Web Hosting Art